Yachts for Sale
Hull Design By
AZIMNUT

Bonita
Bonita
Year: 2017
Builder: AZIMUT YACHTS
Length: 45' 6" (13.87m)
€495,000 EUR