Green Marine, U.k.Yachts for Sale

sojana
sojana
Year: 2003
Builder: Green Marine, U.k.
Length: 114' 10" (35.00 M)
€6,750,000 EUR