Yachts for Sale
Haiti

Karissa
Karissa
Year: 2018
Builder: Fairline
Length: 55' 6" (16.92m)
$1,090,000 USD