Yachts for Sale
SLOVENIAN

TAJA
TAJA
Year: 2009
Builder: Seahorse Marine
Length: 54' 6" (16.6m M)
€540,000 EUR