Yachts for Sale
Barcelona

antara
antara
Year: 1991
Builder: Perini Navi
Length: 152' 0" (46.33 M)
7 950 000 € EUR
takara
takara
Year: 2016
Builder: Sanlorenzo
Length: 124' 7" (37.95 M)
€9,500,000 EUR
bertona
bertona
Year: 2011
Builder: Canados
Length: 112' 11" (34.40 M)
4 150 000 € EUR
ree
ree
Year: 1996
Builder: Valdettaro
Length: 112' 0" (34.14 M)
€1,999,000 EUR
thalima
thalima
Year: 2010
Builder: Southern Wind Shipyards
Length: 110' 5" (33.65 M)
€5,900,000 EUR
scarena
scarena
Year: 1995
Builder: Jongert Bv, Holland
Length: 97' 9" (29.77 M)
1 990 000 € EUR
seraph primero
seraph primero
Year: 1997
Builder: Mochi Craft
Length: 86' 8" (26.40 M)
995 000 € EUR
gran finale ii
gran finale ii
Year: 1999
Builder: Falcon
Length: 85' 8" (26.10 M)
€650,000 EUR
petardo c
petardo c
Year: 1995
Builder: Mondomarine
Length: 85' 6" (26.05 M)
€650,000 EUR
viudes 83
viudes 83
Year: 1989
Builder: Viudes Yachts
Length: 80' 7" (24.56 M)
€680,000 EUR