Yachts for Sale
Mugla

AGA 6
AGA 6
Year: 1984
Builder: Custom Built
Length: 152' 8" (46.52 M)
$3,500,000 USD
SUNRISE
SUNRISE
Year: 2011
Builder: Benetti
Length: 93' 0" (28.35 M)
€3,950,000 EUR
TAURUS
TAURUS
Year: 2009
Builder: Riva
Length: 92' 1" (28.05 M)
€3,200,000 EUR
LA STELLA
LA STELLA
Year: 2012
Builder: Ferretti Yachts
Length: 81' 0" (24.69 M)
€2,360,000 EUR
X
X
Year: 2017
Builder: Pershing
Length: 70' 5" (21.44 M)
€2,250,000 EUR