AstondoaYachts for Sale

karayel
karayel
Year: 2001
Builder: Astondoa
Length: 96' 8" (29.44 M)
1 050 000 € EUR
hemera iv
hemera iv
Year: 2006
Builder: Astondoa
Length: 82' 0" (25.00 M)
1 900 000 € EUR
85 west
85 west
Year: 1999
Builder: Astondoa
Length: 71' 8" (21.84 M)
500 000 € EUR