Custom CarolinaYachts for Sale

megabite
megabite
Year: 2004
Builder: Custom Carolina
Length: 57' 0" (17.37 M)
$1,195,000 USD