Rmk MarineYachts for Sale

rmk 65
rmk 65
Year: 2023
Builder: Rmk Marine
Length: 213' 4" (65.00 M)
€43,900,000 EUR