TARGAYachts for Sale

TARGA 46
TARGA 46
Year: 2021
Builder: TARGA
Length: 49' 7" (15.11m M)
€1,450,000 EUR
TARGA 46
TARGA 46
Year: 2019
Builder: TARGA
Length: 49' 7" (15.11m M)
HK$8,500,000 HKD